Structure of the IWE Standard Class Room Course 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ INTERNATIONAL WELDING ENGINEERS 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Ανάγκη της Αγοράς – Σκοπός της Εκπαίδευσης:
Το λεγόμενο Welding Related Personnel είναι προσωπικό το οποίο συντονίζει (coordinates), παρακολουθεί, επιβλέπει, επιθεωρεί και εκτελεί όπου απαιτείται ενέργειες σχετικές με τις συγκολλήσεις (welding activities) Κατηγοριοποιείται ως ακολούθως:

 • Welding Coordination Personnel
 • Welding Inspection Personnel
 • Welders

Το Διεθνές πλαίσιο για την πιστοποίηση προσώπων επιτρέπει στους International Welding Engineers να πιστοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14731.

Επίσης ένα από τα κλειδιά στην πιστοποίηση των Κατασκευαστικών Εταιρειών / Οργανισμών σύμφωνα με το ISO 3834, είναι η έγκριση των λεγόμενων  Welding Coordinators. Τέλος σύμφωνα και με τα πρότυπα EN 1090-2 and ISO 3834-2:2005 § 7 αναφορικά με το Welding Personnel, ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ικανό και αναγκαίο προσωπικό για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εκτέλεση και επίβλεψη της παραγωγής και των συγκολλήσεων ειδικότερα και ιδιαίτερα.


Με την απόκτηση του Διπλώματος International Welding Engineer και της συναφούς πιστοποίησης, ανοίγει ο δρόμος για το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας μας να διαγράψουν μια σημαντική καριέρα στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, από θέσεις υψηλής ευθύνης.

Σε ποιους απευθύνεται αποκλειστικά:

Διπλωματούχους Μηχανικούς και απόφοιτους AΤΕΙ, σχετικούς με το αντικείμενο, οι οποίοι εργάζονται και δεν μπορούν να διαθέσουν χρόνο για να παρακολουθήσουν τις 441 ώρες του προγράμματος σε αίθουσα διδασκαλίας.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση:

 • Να υπογράφει τις τεχνικές εκθέσεις ενός έργου
 • Να συντονίζει τις εργασίες που αφορούν τις συγκολλήσεις και να επεμβαίνει όπου χρειάζεται
 • Να συντάσσει WPQR και WPS
 • Να πιστοποιεί συγκολλητές
 • Να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο συγκόλλησης και τα αντίστοιχα αναλώσιμα τους
 • Να σχεδιάζει και να υπογράφει τη διαδικασία συγκόλλησης
 • Να ελέγχει τη διαδικασία κατασκευής
 • Να υπογράφει document reviews
 • Να συντάσσει και να υπογράφει Quality and Test plans
 • Να επιλέγει και να αξιολογεί την κατάλληλη μέθοδο για μη καταστροφικούς ελέγχους
 • Να διαχειρίζεται σωστά τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή πρότυπα ποιότητας
 • Να αξιολογεί τα Material Test Reports

Από 01/07/2014 όλες οι εταιρείες μεταλλικών κατασκευών είναι υποχρεωμένες να έχουν έναν International Welding Engineer (IWE) στο ανθρώπινο δυναμικό τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα EN ISO 3834 και ΕΝ 1090.

 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Η εκπαίδευση στην εποχή μας, και μάλιστα για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα, είναι απολύτως απαραίτητη, αφού η τεχνολογία εξελίσσεται και οι προδιαγραφές των έργων γίνονται ακόμα πιο απαιτητικές.


To Εκπαιδευτικό μας Κέντρο, Training Excellence Center, του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, με μια Εθνική πρωτοπορία, παρουσιάζει στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεθνούς Μηχανικού Συγκολλήσεων το οποίο αποτελείται από 4 Modules:

 1. Welding processes and equipment
 2. Materials and their behaviour during welding
 3. Construction and design
 4. Fabrication, applications engineering

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση κάθε module (1,2,3,4) υλοποιούνται γραπτές ηλεκτρονικές εξετάσεις διάρκειας 2 ωρών. Μετά την επιτυχή γραπτή εξέταση στα 4 modules ακολουθεί και μια προφορική όπου οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε όλη την ύλη. Σύνολο εξετάσεων 5.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων – γραπτών και προφορικών – ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως Διεθνής Μηχανικός Συγκολλήσεων (International Welding Engineer – IWE) από το Διεθνή και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συγκολλήσεων International Welding Institute – IIW και European Welding Federation – EWF.


Στην συνέχεια έχει την δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποίησης και να ενταχθεί στο Μητρώο WSTAR των Πιστοποιημένων International Welding Engineers.

 

Ηλεκτρονικές εξετάσεις / E-Exams – Πιστοποίηση Υποψηφίων WSTAR
Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα αναγνωρίζονται ως Διπλωματούχοι International Welding Engineers, πληρώντας απολύτως τις απαιτήσεις των προτύπων όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω στον Σκοπό της Εκπαίδευσης.

Μετά την πάροδο 3ετίας σε εργασία σχετική με το αντικείμενο ή ήδη υφιστάμενης προϋπηρεσίας, οι Διπλωματούχοι International Welding Engineers  θα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν και να μετέχουν στο WSTAR Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων  του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων με Διεθνή αναγνώριση μέσω Διαπίστευσης ISO 17024.

 

Κόστος συμμετοχής στην Εκπαίδευση: 2.900 ευρώ
Κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις και λοιπές Πληροφορίες: +30 210 36 30 050 - 210 36 36 966 - Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

INSTRUCTORS CV'S

Υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτές για το πρόγραμμα Διεθνών Μηχανικών Συγκόλλησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων. 

Η Ομάδα των βασικών εκπαιδευτών του προγράμματος, έχει ως ακολούθως:  

Δρ. Γράψας Βασίλειος

Aπόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών από το εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών του ΕΜΠ,  ο Δρ. Βασίλειος Γράψας έχει δημοσιεύσει πληθώρα μελετών και εργασιών γύρω από την επιστήμη των υλικών και των εφαρμογών τους. Από το 2000 μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει μια ευρεία γκάμα κατασκευαστικών έργων ως project manager ως QA/QC  manager αλλά και construction manager, για λογαριασμό εταιρειών όπως η ΔΕΗ, TERNAMETKAJ&P AVAX κλπ. Έχει εξειδικευθεί στον τομέα των μη καταστροφικών ελέγχων και είναι πιστοποιημένος σε όλες σχεδόν τις μεθόδους με Level 3 (UTRTMTPTVT) και Level 2 (RIIRTVA, MPA, TOFD, CR) .

 

Δημήτρης Στεργιόπουλος

Ο Δημήτρης Στεργιόπουλος αποφοίτησε το 1996 από τη σχολή Μεταλλουργών  και  Μηχανικών Μεταλλείων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εργάζεται ως επικεφαλής του τμήματος συγκολλήσεων και μη καταστροφικού ελέγχου των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Έχει ασχοληθεί με την διδασκαλία και έχει εκπαιδεύσει τεχνίτες και μηχανικούς πάνω σε ευρεία γκάμα θεμάτων σχετικά με την τεχνολογία των συγκολλήσεων. Έχει αποκτήσει το δίπλωμα του Διεθνούς Μηχανικού Συγκολλήσεων από το Γερμανικό GSI SLV και έχει εργαστεί ως υπεύθυνος και επιθεωρητής συγκολλήσεων σε έργα εταιρειών όπως η C&M ENGINEERINGTÜV ANLAGEN UND UMWELTCORINTH PIPEWORKS κλπ.

 

 Διαμαντόπουλος Κώστας

Κώστας Διαμαντόπουλος είναι απόφοιτος της σχολής Μεταλλουργών και Μηχανικών Μεταλλείων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην τεχνολογία των συγκολλήσεων από το Cranfield University.  Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο ποιότητας που σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα τελευταία έξι χρόνια είναι επικεφαλής του τμήματος QA/QC της PENSPEN, υπεύθυνος για τη διαχείριση της ποιότητας των έργων φυσικού αερίου, καθώς και το εσωτερικό σύστημα ποιότητας της ομάδας διαχείρισης έργων. Την ίδιας περίοδο, έχει συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αστοχιών, μελέτες αξιολόγησης για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και δοκιμών υλικών προκειμένου να διερευνηθεί η γενική κατάσταση του σταθμού και του εξοπλισμού διυλιστηρίων. Διαθέτει εκτενή γνώση των συστημάτων ποιότητας που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα όπως: ISO 9001: 2000, ISO 17024, EN 45000, ISO 14001 και τις διαδικασίες πιστοποίησης τους, καθώς και εκτεταμένη γνώση τεχνικών προδιαγραφών για μια μεγάλη ποικιλία κατασκευαστικών έργων, καταστροφικών και μη καταστροφικών ελέγχων καθώς και της διαδικασίας ανάλυσης κύκλου ζωής. 

 

 Μαστρογιάννης Βασίλης 

Ο Βασίλης Μαστρογιάννης είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  Έχει εργαστεί σε κατασκευαστικά έργα, κυρίως ενεργειακά και oil and gas, για λογαριασμό εταιρειών όπως METKA, ΔΕΗ, CORAL, PRAEUS CONTAINER TERMINAL, MOTOR OIL, DESFA, DEPA, ELINOIL, AEGEAN OIL, HELLENIC PETROLEUM, VVTV,  PETROLINA, AVIN, SHELL.  Θεωρείται αυθεντία σε θέματα στατικής ανάλυσης κατασκευών, Hydraulic Analysis και Surge Analysis.

 

Ασημακόπουλος Γεώργιος

Ο Γεώργιος Ασημακόπουλος είναι απόφοιτος της σχολής Ναυπηγών Μηχανικών του Sunderland Polytechnic, U.K, με M.Sc. στο Welding Engineering & Management το 1981, από το Aston University, U.K., και Diploma of International Welding Engineer το 2001, από το International Institute of Welding, United Kingdom. Με σημαντική θητεία από το 1984 έως το 1993 στην ΕΑΒ, και στην συνέχεια για 19 συναπτά έτη, από το 1993 - 2012 στην CCC, την μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευών της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, αποτελεί σήμερα "Εθνικό κεφάλαιο" στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών. Είναι μέλος: 

 • Member of The Chartered Quality Institute as Chartered Quality Professional, U.K.
 • Chartered Engineer, R/N 434700, U.K.
 • Senior Member of the British Welding Institute, (T.W.I), U.K.
 • Registered Welding Engineer Group 1 R/N 671.
 • Euro - Welding Engineer C/N EWE/GB/00069.
 • Member of the Royal Institute of Naval Architects, U.K.
 • Senior Member of the Greek Institute of Marine Technology.
 • Ex. Chief Executive of the Welding Greek Institute
 • Member of the American Welding Society, A.W.S.

 

 

Το υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτών διασφαλίζει την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων Μηχανικών Συγκόλλησης, ενόψει των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.