Structure of the IWE course

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΓΙΑ INTERNATIONAL WELDING ENGINEERS
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ GSI-SLV ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΚΥΠΡΟΣ

Ανάγκη της Αγοράς – Σκοπός της Εκπαίδευσης:
Το λεγόμενο Welding Related Personnel είναι προσωπικό το οποίο συντονίζει (coordinates), παρακολουθεί, επιβλέπει, επιθεωρεί και εκτελεί όπου απαιτείται ενέργειες σχετικές με τις συγκολλήσεις (welding activities) Κατηγοριοποιείται ως ακολούθως:

 • Welding Coordination Personnel
 • Welding Inspection Personnel
 • Welders

Το Διεθνές πλαίσιο για την πιστοποίηση προσώπων επιτρέπει στους International Welding Engineers να πιστοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14731. Επίσης ένα από τα κλειδιά στην πιστοποίηση των Κατασκευαστικών Εταιρειών / Οργανισμών σύμφωνα με το ISO 3834, είναι η έγκριση των λεγόμενων  Welding Coordinators. Τέλος σύμφωνα και με τα πρότυπα EN 1090-2 and ISO 3834-2:2005 § 7 αναφορικά με το Welding Personnel, ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ικανό και αναγκαίο προσωπικό για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εκτέλεση και επίβλεψη της παραγωγής και των συγκολλήσεων ειδικότερα και ιδιαίτερα.
Με την απόκτηση του Διπλώματος International Welding Engineer και της συναφούς πιστοποίησης, ανοίγει ο δρόμος για το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας μας να διαγράψουν μια σημαντική καριέρα στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, από θέσεις υψηλής ευθύνης.

Σε ποιους απευθύνεται αποκλειστικά:

Διπλωματούχους Μηχανικούς και απόφοιτους AΤΕΙ, σχετικούς με το αντικείμενο, οι οποίοι εργάζονται και δεν μπορούν να διαθέσουν χρόνο για να παρακολουθήσουν τις 441 ώρες του προγράμματος σε αίθουσα διδασκαλίας.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση:

 • Να υπογράφει τις τεχνικές εκθέσεις ενός έργου
 • Να συντονίζει τις εργασίες που αφορούν τις συγκολλήσεις και να επεμβαίνει όπου χρειάζεται
 • Να συντάσσει WPQR και WPS
 • Να πιστοποιεί συγκολλητές
 • Να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο συγκόλλησης και τα αντίστοιχα αναλώσιμα τους
 • Να σχεδιάζει και να υπογράφει τη διαδικασία συγκόλλησης
 • Να ελέγχει τη διαδικασία κατασκευής
 • Να υπογράφει document reviews
 • Να συντάσσει και να υπογράφει Quality and Test plans
 • Να επιλέγει και να αξιολογεί την κατάλληλη μέθοδο για μη καταστροφικούς ελέγχους
 • Να διαχειρίζεται σωστά τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή πρότυπα ποιότητας
 • Να αξιολογεί τα Material Test Reports

Από 01/07/2014 όλες οι εταιρείες μεταλλικών κατασκευών είναι υποχρεωμένες να έχουν έναν International Welding Engineer (IWE) στο ανθρώπινο δυναμικό τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα EN ISO 3834 και ΕΝ 1090.

Περιγραφή:

Η εκπαίδευση στην εποχή μας, και μάλιστα για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα, είναι απολύτως απαραίτητη, αφού η τεχνολογία εξελίσσεται και οι προδιαγραφές των έργων γίνονται ακόμα πιο απαιτητικές.
To Εκπαιδευτικό Κέντρο, Training Excellence Center, του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, με μια Εθνική πρωτοπορία, παρουσιάζει στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεθνούς Μηχανικού Συγκολλήσεων σε μορφή Distance Learning,  του Γερμανικού Φορέα εκπαίδευσης GSI – SLV το οποίο προβλέπει παρακολούθηση στην αίθουσα, μόνο 111 ώρες! Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 Modules:

 1. Welding processes and equipment
 2. Materials and their behaviour during welding
 3. Construction and design
 4. Fabrication, applications engineering

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση κάθε module (1,2,3,4) υλοποιούνται γραπτές ηλεκτρονικές εξετάσεις διάρκειας 2 ωρών. Μετά την επιτυχή γραπτή εξέταση στα 4 modules ακολουθεί και μια προφορική όπου οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε όλη την ύλη. Σύνολο εξετάσεων 5.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων – γραπτών και προφορικών – ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως Διεθνής Μηχανικός Συγκολλήσεων (International Welding Engineer – IWE) από το Διεθνή και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συγκολλήσεων International Welding Institute – IIW και European Welding Federation – EWF.
Στην συνέχεια έχει την δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποίησης και να ενταχθεί στο Μητρώο WSTAR των Πιστοποιημένων International Welding Engineers.

Δομή εκπαίδευσης Distance learning:

 • Distance learning 235 hours
 • Classroom 111 hours
 • Practical / Laboratory: 60h Part 2  +  35h Part 3 = 95 hours
 • Overall: 441 hours

Στοιχεία Διεξαγωγής:

Ηλεκτρονικές εξετάσεις / E-Exams – Πιστοποίηση Υποψηφίων WSTAR
Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα αναγνωρίζονται ως Διπλωματούχοι International Welding Engineers, πληρώντας απολύτως τις απαιτήσεις των προτύπων όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω στον Σκοπό της Εκπαίδευσης.
Μετά την πάροδο 3ετίας σε εργασία σχετική με το αντικείμενο ή ήδη υφιστάμενης προϋπηρεσίας, οι Διπλωματούχοι International Welding Engineers  θα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν και να μετέχουν στο WSTAR Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων  του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων με Διεθνή αναγνώριση μέσω Διαπίστευσης ISO 17024.

Κόστος συμμετοχής στην Εκπαίδευση: 5.900 ευρώ
Κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις: Πληροφορίες